Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa

Policjanci spotkali się z mieszkańcami Ursusa na debacie poświęconej bezpieczeństwu. Wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

W sali Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Sosnkowskiego 11 odbyła się kolejna debata z mieszkańcami Ursusa poświęcona ograniczeniu skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.  

W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podinsp. Andrzej Karpiński, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus kom. Waldemar Przydatek, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego delegatury Ursus Aleksander Zblewski oraz Jacek Forysiak – Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej.  

Policja jest otwarta na współdziałanie ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszych dzielnic.

 

ew