Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rejonowy finał VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas”

Data publikacji 19.05.2017

Wczoraj został przeprowadzony II etap konkursu ,,Policjanci są wśród nas”. Dzieci rozwiązywały test wiedzy, a następnie rywalizowały w konkurencjach sportowych. Zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 61, przy ul. Białobrzeskiej 27. Wyłonieni zwycięzcy wezmą udział w finale, który zaplanowany jest na 8 czerwca br. w Warszawie.

Wczoraj punktualnie o godzinie 10 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 227, przy ul. Astronautów 17 w warszawskich Włochach odbył się II etap konkursu „Policjanci są wśród nas”. W konkursie brało udział dziewięć drużyn ze szkół z Ochoty, Włoch i Ursusa. Dzieci musiały rozwiązać test wiedzy, a następnie wykazać się sprawnością fizyczną. Zwycięzcami rejonowego etapu okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 61, którzy teraz wezmą udział w kolejnym etapie konkursu- tym razem na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 8 czerwca br. w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego ,,Agrykola".

Na zakończenie, oprócz policyjnych gratulacji i dyplomów, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody z rąk  Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, podinsp. Andrzeja Karpińskiego, burmistrza dzielnicy Włochy Michała Wąsowicza oraz zastępców burmistrza dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia oraz Kazimierza Sternika. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Dzielnicy Ochota, Urząd Dzielnicy Włochy oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ochota, Ursus, Włochy.

Konkurs był organizowany przez Komendę Stołeczną Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. Główne cele przedsięwzięcia to:

-kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacji ich wystąpienia,

-promowanie czynnego wypoczynku, jako alternatywy spędzania wolnego czasu,

-budowanie zaufania do przedstawicieli służb porządku publicznego.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

ss