Pamiętajmy- na drodze jest miejsce dla każdego - Aktualności - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętajmy- na drodze jest miejsce dla każdego

„Dla każdego jest miejsce na drodze” - pod takim hasłem polska Policja rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną, skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania akcji będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.

Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze” rozpoczęła się 25 maja 2018 roku briefingiem w Komendzie Głównej Policji. Jej celem jest:

promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególne kategorie uczestników, z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów,

podniesienie poziomu wiedzy na temat prawnych ram i zasad wspólnej koegzystencji na drodze, propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań.

Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

ew/ (Biuro Ruchu Drogowego KGP/ mw)