Aktualności

Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa

Data publikacji 06.12.2018

Policjanci spotkali się z mieszkańcami Ursusa na debacie poświęconej bezpieczeństwu. Wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

W sali Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Sosnkowskiego 11 odbyła się kolejna debata z mieszkańcami Ursusa poświęcona ograniczeniu skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

W trakcie spotkania mieszkańcy dzielnicy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby szybszy i skuteczniejszy kontakt z funkcjonariuszami policji.

W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus nadkom. Waldemar Przydatek, Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego delegatury Ursus Aleksander Zblewski oraz – Naczelnik III Oddziału Terenowego Arkadiusz Fatyga Straży Miejskiej.

Policja jest otwarta na współdziałanie ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszych dzielnic.

kc

  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Ursusa