Aktualności

Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch

Data publikacji 07.03.2019

Policjanci spotkali się z mieszkańcami Włoch na debacie poświęconej bezpieczeństwu. Wszyscy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania Policji oraz poruszyć nurtujące ich problemy. Przekazane informacje i uwagi będą pomocne w wypracowaniu metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w tej dzielnicy.

W sali Okęckiej Sali Widowiskowej, przy ul. 1 Sierpnia 36a odbyła się pierwsza w tym roku debata z mieszkańcami Włoch poświęcona ograniczeniu skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

W trakcie spotkania mieszkańcy dzielnicy wyrażali swoje opinie oraz projekty możliwych do przeprowadzenia zmian, które umożliwiłyby szybszy i skuteczniejszy kontakt z funkcjonariuszami policji.

W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy nadkom. Piotr Dudek, Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Artur Wołczacki, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego delegatury Włochy Janusz Maludziński oraz – Naczelnik III Oddziału Terenowego Arkadiusz Fatyga Straży Miejskiej.

Policja jest otwarta na współdziałanie ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszych dzielnic.

kc

  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch
  • Debata na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami Włoch