Ogłoszenie o pracę - Aktualności - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 13.05.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Starszego technika w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego (stanowisko ds. kadr i szkolenia).

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 • starszego technika w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego (stanowisko ds. kadr i szkolenia).

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji ciała, budynek bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych, brak windy osobowej, pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office

 • umiejętność organizacji pracy

 • umiejętność pracy w zespole

 • systematyczność

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do : 17 maja 2019 roku

 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III,

  ul. Opaczewska 8

  02-368 Warszawa