Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na debatę społeczną mieszkańców Ursusa

5 grudnia, w środę o godzinie 17:30 w Sali konferencyjnej RSM Ursus przy ul. Generała Sosnkowskiego 11 odbędzie się debata społeczna.

Spotkanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ale także pozwoli na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach i wspólne wypracowanie metod ich eliminowania. Zapraszamy mieszkańców Ursusa do czynnego udziału w spotkaniu, które poświęcone będzie bezpieczeństwu oraz podsumowaniu działań prowadzonych w ramach programu „Bezpieczne osiedle”.

sierż. szt. Karol Cebula