Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tradycja, etos i wartości służby - lekcja historii w komendzie na Ochocie

Data publikacji 09.12.2019

Z okazji obchodów 100 rocznicy powołania Policji Państwowej, policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa III przygotowali spotkanie o charakterze historyczno–edukacyjnym, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie. Głównym tematem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji Policji, przybliżenie etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz ukazanie roli, jaką pełni formacja współcześnie.

W pierwszej części zaprezentowano historię i działalność Policji Państwowej. Młodzież mogła zapoznać się z sylwetką podinsp. Mariana Stefana Kozielewskiego, Komendanta Policji Państwowej m.st. Warszawy w latach 1934–1939. Niewątpliwą atrakcją był pokaz umundurowania funkcjonariusza Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Było to możliwe dzięki pasji podinsp. Włodzimierza Jachimowicza, który w czasie wolnym od służby pełni funkcję zastępcy prezesa Stowarzyszenia Historycznego Na Posterunku oraz jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Bierze też czynny udział w organizowaniu uroczystości państwowych tj. pocztów sztandarowych oraz asyst honorowych.

W kolejnej części spotkania mł. asp. Michał Osowski, dzielnicowy Komendy Rejonowej Warszawa III, przybliżył gościom charakter swojej pracy. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanej lekcji. Na koniec spotkania uczniowie mieli również możliwość przymierzenia elementów policyjnego wyposażenia.

sierż.szt. Anna Wójcik/ak


 


 

 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
 • Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota
  Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii w KRP Warszawa Ochota