KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

 

p.o. Komendant Rejonowy Policji Warszawa III

podinsp. Albin Bartosiak

 

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III ds. Kryminalnych

młodszy inspektor Piotr Rączkowski

 

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III ds. Prewencji

młodszy inspektor Jacek Piątkowski

 

 

Sekretariat Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III
tel. 22 603-93-13
fax 22 603-71-95