KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III

podinsp. Albin Bartosiak

 

I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III

mł. insp. Jacek Piątkowski

 

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III

p.o. podinsp. Renata Skotnicka

 

Sekretariat Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III
tel. 22 603-93-13
fax 22 603-71-95