wz. asp. Marta Włoszek rejon nr 43 - Warszawa -Ursus - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Warszawa -Ursus

 

 

 

   DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-URSUS

wz. asp. Marta Włoszek  

Komisariat Policji Warszawa Ursus

ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa

tel.; 47 723-21-59

tel. kom. :600-997-571

dzielnicowy.ursus7@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 723-21-01.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Chmiela 4
2. Zdiagnozowane zagrożenie: Akty wandalizmu
3. Cel do osiągnięcia:Ograniczenie występowania negatywnego zjawiska
4. Okres realizacji planu: 01.07.2021 - 31.12.2021