sierż. szt. Bartosz Wierzbicki rejon nr 40 - Warszawa -Ursus - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Warszawa -Ursus

  

 

 

 DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-URSUS

sierż. szt. Bartosz Wierzbicki   

Komisariat Policji Warszawa Ursus

ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa

tel.; 47 723-21-59

tel. kom. :600-997-684

dzielnicowy.ursus4@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 723-21-01.

   
„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Konińska
2. Zdiagnozowane zagrożenie:Nieprawidłowe parkowanie pojazdów
3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie łamania przepisów ruchu drogowego
4. Okres realizacji planu: 01.07.2021 - 31.12.2021