asp. szt. Anna Maszewska rejon nr 46 - Warszawa -Ursus - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Warszawa -Ursus

 

 

 

    DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-URSUS

asp. szt. Anna Maszewska        

Komisariat Policji Warszawa Ursus

ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa

tel.; 47 723-21-59

tel. kom. :600-997-685

dzielnicowy.ursus10@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 723-21-01.

 „Priorytet w służbie dzielnicowego”
1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Warszawska / ul. Orląt Lwowskich
2. Zdiagnozowane zagrożenie: Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej
3. Cel do osiągnięcia: Dążenie do wyeliminowania występowania negatywnych zjawisk
4. Okres realizacji planu: 01.07.2021 - 31.12.2021