Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 01.04.2011


 

Naczelnik   kom. Marcin Nowakowski

tel. (22) 603-73-19

 

Z-ca Naczelnika   kom. Krzysztof Brysiak

tel. (22) 603-73-59