Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 01.04.2011


 

Naczelnik   p.o. podkom. Marcin Nowakowski

tel. (22) 603-73-19

 

Z-ca Naczelnika   p.o. podkom. Krzysztof Brysiak

tel. (22) 603-73-59