Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją


 

Naczelnik asp. szt. Waldemar Jałowiecki

tel. (22) 603-73-19

 

Z-ca Naczelnika podkom. Marcin Nowakowski

tel. (22) 603-73-59