Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Data publikacji 01.04.2011


 

 

Naczelnik asp. szt. Marcin Gołębiowski

tel. (22) 603-93-67

Z-ca Naczelnika kom. Anna Fortuna

(22) 603-93-29

 Z-ca Naczelnika   podinsp. Zygmunt Pańczyk

(22) 603-93-28

Ekspert  nadkom. Włodzimierz Jachimowicz

(22) 603-93-28