Wydziały i Zespoły

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu


 

 

Naczelnik

tel. (22) 603-93-67

Z-ca Naczelnika kom. Anna Fortuna

(22) 603-93-29

Z-ca Naczelnika   kom. Jacek Czarnocki

(22) 603-93-28

Ekspert

nadkom. Włodzimierz Jachimowicz

(22) 603-93-28