Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik

podinsp. Robert Stefański

Zastępca Naczelnika

nadkom. Sylwester Stępień

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Mirosław Nieliwodzki

 

 

Sekretariat Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego

tel.: 47 723-93-26

fax.: 47 723-73-57

02-368 Warszawa

ul. Opaczewska 8