Wydział Prewencji - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik

podinsp. Rafał Stokowiec

Zastępca Naczelnika

asp. szt. Paweł Wasilewski

Zastępca Naczelnika

asp. szt.  Zbigniew Poręcki

 

 

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Piotr Komorowski

tel.: 22 668 62 12

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

tel.: 47 723-93-26

fax.: 47 723-73-57

02-368 Warszawa

ul. Opaczewska 8