Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY

nadkomisarz Dariusz Adamczyk

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY

nadkomisarz Piotr Dudek