Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy - Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy

podinsp. Piotr Dudek

Podinspektor Piotr Dudek urodził się 8 stycznia 1977 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Służbę w Policji rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I. Od początku swojej służby związał się z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym. W 2008 roku zajął stanowisko Kierownika Referatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, a w 2010 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Od 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus, a w grudniu 2013 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy. Od października 2017 roku pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy.

Z dniem 1 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy.

Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.