Kierownictwo

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy

nadkom. Dariusz Główczak

Nadkomisarz Dariusz Główczak urodził się 6 kwietnia 1977 roku. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Ukończył studia podyplomowe na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w zakresie Pedagogiki Kryminologicznej i Zapobiegania Przestępczości Migracyjnej.

Do służby w Policji wstąpił w 2000 roku. Przez pierwsze 8 lat związany był z Oddziałem Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. W 2008 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, a w 2014 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Organizacji Służby Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W roku 2016 został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Zespole Kontroli.Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. 

W grudniu 2017 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Włochy.