Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS

komisarz Waldemar Przydatek

 

p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS

nadkom. Maciej Cepil