Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus - Kierownictwo - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Kierownictwo

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus

nadkom. Waldemar Przydatek

Nadkomisarz Waldemar Przydatek urodził się 31 października 1972 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.

Od 1994 roku pracował w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście na stanowiskach wykonawczych komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych oraz sekcji kryminalnej. W 2002 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komisariacie Policji Warszawa Włochy, gdzie zajmował się problematyką nieletnich i patologii. Od 2003 roku pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w Wydziale ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Od 6 lutego 2015 roku zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus.

Z dniem 4 maja 2015 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus.

Odznaczony Brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant”