Kierownictwo

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus

podinsp. Maciej Cepil

Podinspektor Maciej Cepil urodził się 24 marca 1972 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Przez pierwsze lata pełnił służbę w komórce patrolowo-interwencyjnej, a następnie na własną prośbę przeniesiony został do pionu kryminalnego. Od roku 2007 pełnił służbę w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W 2011 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII. W 2015 został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wawer.

W grudniu 2017 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ursusie.

Odznaczony Brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant”

mł. asp. Karol Cebula