Kierownictwo

p.o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus

p.o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursus

nadkom. Maciej Cepil

Nadkomisarz Maciej Cepil urodził się 24 marca 1972 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI. Przez pierwsze lata pełnił służbę w komórce patrolowo-interwencyjnej, a następnie na własną prośbę przeniesiony został do pionu kryminalnego. Od roku 2007 pełnił służbę w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W 2011 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII. W 2015 został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wawer.

Od 1 grudnia 2017 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ursusie.

Odznaczony Brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant”.