Wydział Prewencji - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Wydział Prewencji

 

Naczelnik p.o. asp. szt. Robert Oleksiak

tel. 47 723-21-06

 

Z-ca Naczelnika kom. Jacek Blicharz

tel. 47 723-21-07