Wydział Prewencji - KRP III – Ochota, Ursus, Włochy

Wydział Prewencji

 

Naczelnik kom. Krzysztof Przybył

tel. (22) 603-21-06

 

Z-ca Naczelnika kom. Jacek Blicharz

tel. (22) 603-21-07